หน้าแรก   >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> พิ่มรายการใหม่

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— พิ่มรายการใหม่

การบริหารจัดการ เวบไซด์-การเพิ่มรายการใหม่

การเพิ่มรายการใหม่ หมายถึงรายการใหม่สุด-ที่สร้างขึ้น, รูปแบบรายการที่เขียนขึ้นพร้อมหน้าที่การบริหารจัดการ.

ทางผ่าน:บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง“การบริหารจัดการเวบไซด์”→“การเพิ่มรายการใหม่”
คลิ๊กที่ “Add new item”,การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง:


เราได้ให้ ความหมายเกี่ยวรายละเอียดต่างๆและหน้าที่ของแต่ละรายการไว้แล้วในตารางข้างบน.
ชื่อรายการ:หมายถึงชื่อใหม่สุดที่สร้างรายการขึ้น, จะถูกแสดงไว้ในแถบชื่อรายการของเวบเพจ, คือ “โฮมเพจ”, “ข่างสด”,....อยู่ในช่อง”บริหารรายการ” หลังจากคลิ๊ก submit.
รูปแบบรายการ: หมายถึงรูปแบบใหม่สุด-ที่สร้างรายการ, การปฏิบัติการที่เลือกหน้าที่ไว้ใน รูปแบบรายการ จัดแสดงไว้ด้านบน.
เป้าหมาย: จัดตั้งหรือเปิดรายการหน้าต่างของ window. มี ๒ ออปชั่นในช่องรายการ คือ “self” และ
นั่นหมายถึง ของใหม่สุด-รายการสร้างขึ้น ระหว่าง รายการหน้าต่างของ window. หรือ ป๊อป ของ window อันใหม่ เมื่อมีการเรียกดู.
การแสดง: ตั้ง หรือ ทำรายการ-สร้างขึ้นใหม่ แสดงในแถบรายการบน เวบเพจ. ถ้าเราเลือก “hide”,รายการก็จะไม่ปรากฏ ในแถบรายการเมื่อเราเรียกดู เวบไซด์.
แนะแนว: คือการแนะนำรายการ เมื่อเรียกดูเวบเพจ และวางเมาส์บนรายการ ก็จะเห็นอักษรปรากฎขึ้นก็จะเห็นอักษรปรากฎขึ้น.
การเรียกดู: คือการอนุญาตให้ผู้มาเยี่ยมได้ เข้าไปดูรายการได้ เมื่อรายการที่ปัจจุอยู่ครบให้ คลิ๊ก“submit”. การเพิ่มรายการใหม่ก็จะเสร็จสมบูรณ์
เราได้ให้ ความหมายเกี่ยวรายละเอียดต่างๆและหน้าที่ของแต่ละรายการไว้แล้วในตารางข้างบน:
หน้าเดี่ยว: คือการสร้างรายการ เพียงหน้าเดียว; ตัวอย่างเช่น, การแนะนำบริษัทของท่าน, การติดต่อ, เป็นต้น.
หน้าอิสระ : รูปแบบ/จำลอง-อิสระ, สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด.
เชื่อมโยง-ตนเอง: ตั้ง การเชื่อมโยงซึ่งมากับ URL อื่นใด, ให้เข้าไปใน URL ที่กำหนดแล้ว คลิ๊ก.
ข่าวสาร : คือสารสาระในหน้า นสพ. แหล่งข่าว, ที่ประกาศเป็ยข่าวสาร,รายละเอียด เป็นต้น สร้างสรรค์เป็นหลากหลายระดับ.
รูปภาพต่างๆ: การแสดงภาพถ่าย ยกตัวอย่าง, ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ใบประกาศต่างๆเป็นต้น สร้างสรรค์เป็นหลากหลายระดับ.
การตอบสนอง: การใช้ประโยชน์ของการตอบกลับ, สอบถามความต้องการ,การสนับสนุน การร้องเรียน เป็นต้น.
สมุดเยี่ยม : สร้างสมุดเยี่ยม.
สินค้า : การประกาศรายการสินค้า.
แจ้งข้อความสั้นๆ: คือการสร้างรายการ ข้อความสั้นๆ.
รับถ่ายข้อมูลเข้า: สร้างรายการเพื่อเข้าสู่ระบบและรับข้อมูลเข้า, ตัวอย่างเช่น, software, download แฟ้มข้อมูล.
การจับจ่าย ซื้อของ: รวมทั้งรถเข็นด้วย, ใบแบบสั่งซื้อ, และ การสร้างรูปแบบระดับต่างๆ.
ใบแบบ: สร้างรูปแบบตามความพอใจของท่าน.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500