หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> หน้าปกตนเอง

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— หน้าปกตนเอง

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์ –หน้าปกตนเอง

หน้าปกตนเอง หมายถึงการออกแบบ ปกเวบไซ้ด์ด้วยตัวของท่านเอง

ทางผ่าน: บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง “ออกแบบหน้าปกเวบไซด์”→“หน้าปกตนเอง”
คลิ๊กที่“Self cover”การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง.

คลิ๊กที่ “Edit content”, จะเข้าถึงหน้าที่แสดงอยู่ข้างล่าง ท่านอาจจะไม่ต้องส่งข้อมูล “ปกตนเอง” และภาพ,แฟ้มข้อมูล, แต่นำภาพ,แฟ้มข้อมูลในห้องสมุดมาใช้วึ่งได้ส่งข้อมูลไปไว้ก่อนหน้านี้แล้ว.


(หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่าได้เลือก “Self cover”, ไม่เช่นนั้น ระบบจะไม่แสดงให้)Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500