หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> หน้าต่างปะทุ (ป๊อป)

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— หน้าต่างปะทุ (ป๊อป)

 

ออกแบบหน้าปกเวบไซด์ – หน้าต่างปะทุ(ป๊อป)

ตั้งขนาด, สารบัญและเรื่องราวบนหน้าปก. ท่านสามารถแสดงข่าวสาร หรือโฆษณาตามปกติได้.

ทางผ่าน: บริหารรายการทางด้ายซ้ายของฉากหลัง “ออกแบบหน้าปกเวบไซด์”→“หน้าต่างปะทุ(ป๊อป)”
คลิ๊กที่ “Pop window”, การวางหน้ากระดาษจัดแสดงอยู่ด้านล่าง.

เรื่องราวของหน้าต่าง :หมายถึงเรื่องราวของหน้าต่างปะทุเมื่อเรียกดูปกในหน้า ๓๘ ในจำนวน ๑๔๙

ความกว้าง และ ความสูง : ขนาดของหน้าต่างปะทุ ในหน้าปก.

คลิ๊กที่ ปุ่ม “Edit content”, หน้าต่างปะทุบริเวณแก้ไข แสดงอยู่ด้านล่าง. ถ้าหากท่านไม่ต้องการ
หน้าต่างปะทุบนหน้าปก ท่านสามารถเลือก“hide” อยู่ใต้“edit content”.

ท่านสามารถใส่อะไรก็ได้ หรือแทรกรหัสลงไปในบริเวณแก้ไข ตามใจชอบหรือตามที่บริษัทต้องการ. เช่น ข่าวสาร หรือการโฆษณา, คลิ๊ก “submit” หลักจากทำการแก้ไขแล้ว, ติดตั้ง”หน้าต่างปะทุ”มีผลสัมฤทธิ์แล้ว (หมายเหตุ: ต้องแน่ใจว่าได้เลือก “display” ในช่อง “set pop window”, เพราะระบบจะซ่อนได้กำหนดเป็น ดีฟอล ไว้.Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500