หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์  >> ภาษาจีน การค้า เป็น ภาษาจีน พื้นฐาน

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ภาษาจีน การค้า เป็น ภาษาจีน พื้นฐาน

 

การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม - ภาษาจีนการค้า เป็น ภาษาจีนพื้นฐาน

 

ทางผ่าน : บริหารจัดการ รายการทางด้านหลังซ้าย “การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม”“ภาษาจีนการค้า” เป็น                    “ภาษาจีนพื้นฐาน”
คลิ๊กที่ “Traditional to Simplified” แก้ไขในตารางข้างล่าง.

 

ขั้นตอนของ “ภาษาจีนการค้า” เป็น “ภาษาจีนพื้นฐาน” ก็จะเหมือนที่เห็นข้างบนนี้.

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500