หน้าแรก  >> เปิดวิชาในการทำเวบไซ้ด์ >> ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นภาษาจีน การค้า

 

และรูปแบบของการบริหารโปรแกรม —— ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นภาษาจีน การค้า

 

การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม - ภาษาจีนพื้นฐาน เป็นภาษาจีน การค้า

 

เพื่อความสะดวกง่ายในการปรับเปลี่ยนภาษา เมื่อต้องการแก้ไขเวบ, ติดตั้งหน้าที่ระบบปรับเปลี่ยนภาษาโดย, ใส่ค่าคุณสมบัติอักษรแล้ว คลิ๊กที่ “Simplified to Traditional”ภาษาจีน พื้นฐานก็จะเปลี่ยนเป็น ภาษาจีน การค้า


ทางผ่าน : บริหารจัดการ รายการทางด้านหลังซ้าย “การบริหารหน้าที่ส่วนร่วม”“ภาษาจีน การค้า”
คลิ๊กที่ “Simplified Chinese to Traditional Chinese”, แก้ไขในตารางข้างล่าง.

 

 

ตารางจะเปลี่ยนเป็นอย่างที่เห็น หลังจากปรับเปลี่ยน

 


Template samples  |  Ad. cooperation  |  Contract  |  Recruitment  |  Contact us  |  Message  

NETWORKING TECHNOLOGY(THAILAND)CO., LTD.
160 ITF Codominium,11FL.Room No.160/131.Silom RD.,Silom Sub-District,Bangrak District,Bangkok Thailand 10500