พระธาตุของพระธรรมาจารย์ยี่หมิง


พระพุทธาจารย์เหลียนเซินหลูเซิ่งเยี่ยนได้ประกาศในพิธีสวดที่วัดเหลยจั้งซีแอตเทิล ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ว่า
     ท่านธรรมาจารย์ยี่หมิงศิษย์เจินฝอจง มรณะภาพเมื่ออายุ 90 ปีเศษ ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ว หลังจากฌาปนกิจสรีระท่านแล้ว ปรากฏว่าอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุโดยพระธาตุมีขนาดกลมๆ  ขนาดใหญ่กว่าเม็ดข้าวสาร  เมื่อรวบรวมแล้วมีหลายพันเม็ดซึ่งอาจถึงหมื่นเม็ด ถือได้ว่าอัศจรรย์วิจิตรมาก
       พระพุทธาจารย์เหลียนเซินได้ให้โอวาทอันล้ำค่าอีกว่า  “จำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่ได้พบกับธรรมาจารย์ยี่หมิงที่ซีแอตเทิล  ได้ตบไหล่ท่านเบาๆและบอกว่า  อนาคตท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์  จะมีความพิศวงและพระธาตุเกิดขึ้นกับท่าน  ตอนนี้ก็ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนแล้ว  หลังจากฌาปนกิจแล้ว อัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุทั้งหมด  ปรากฏการณ์เช่นนี้พบเห็นได้ยากมากในยุคปัจจุบัน  ฉะนั้นธรรมาจารย์ยี่หมิงจึงถือเป็นวัชราจารย์ที่แท้จริงของเจินฝอจง   ธรรมาจารย์ยี่หมิงนั้นไม่เคยละเมิดศีลวาจา  ไม่เคยกล่าวร้ายใคร  และก็ไม่เคยละเมิดศีลทางกายเลยแม้แต่น้อย  มโนสำนึกของท่านสวดคาถาพระคุรุมูลฐานและพระนามตลอดเวลาด้วยความมุ่งมั่น  มากกว่าแปดล้านจบ  ความสำเร็จของท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นวัชราจารย์อย่างแท้จริงของเจินฝอจง  แม้ที่ผ่านมาท่านจะมีอายุมาก  แต่ทว่าเมื่อมีการจัดประชุมธรรมกาลาจักราครั้งใด  ท่านจะไม่เคยพลาดการมาร่วมพิธีเลยแม้แต่ครั้งเดียว นับว่าท่านเป็นศิษย์อริยะที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระคุรุมูลฐานมาโดยตลอด  นั่นคือ การเคารพครูบาอาจารย์   ให้ความสำคัญกับธรรมะ   และปฏิบัติอย่างจริงจัง   ย่อมเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วว่าในปัจจุบันยากนักจะหาธรรมาจารย์ท่านหนึ่งท่านใดที่จะมีพระธาตุหมดทั้งตัวนั้นยากเย็นแสนเข็ญ ถือว่าเป็นเรื่องวิเศษอันยิ่งใหญ่จริงๆ และประจักษ์ชัดว่าเจินฝอจงก็คือศาสนาพุทธที่แท้จริงนั่นเอง"

 

 

ข่าวสาร และ วรรณกรรม

เทศนาธรรมของพระอาจารย์ที่อเมริกา

พระธาตุของพระธรรมาจารย์ยี่หมิง

          วรรณกรรม "วิชาฤทธิ์เดชของคุยหยาน"
 วรรณกรรม "ประทีบสว่างในฉับพลัน"
 วรรณกรรม "การนิรมิตแห่งนรก"
 วรรณกรรม "การเปิดเผยมหาสังสารวัฎ"
 วรรณกรรม "พลังศักดิ์สิทธิ์ของมนตรา"
 วรรณกรรม "การท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง"
 
บริษัท ด้าเดน คัลเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
21/97 หมู่ 8 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 โทร. 0813305008 , 0892456314 , 0877113110

Support by fristweb.net