การลงทะเบียน ขั้นที่ 1
* ชื่อสมาชิก:   ๓ – ๑๖ตัวอักษร ( A-Z, a-z,0-9 _, ไม่เว้นช่องว่าง)